ระบบสารสนเทศด้าน Competency
     
ระบบสารสนเทศด้าน Competency 3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
   
 
   3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2561